"Dosta", një fjalë Rome që do të thotë “mjaft” është një fushatë ndërgjegjësuese e Këshillit të Evropës/Komisionit Evropian e cila synon të sjellë qytetarët jo Romë më pranë atyre Romë.

"Dosta" do të thotë se ne duam të ndalojmë paragjykimet dhe stereotipet jo duke i denoncuar por duke i thyer ato, duke treguar se kush janë Romët. Sigurisht, ata nuk janë perfektë, por “kush është i tillë?”

News

Roma Active Albania presents Short-Video Competition on Roma & Discriminiation

An International Short Video Competition that is OPEN for ALL: no matter your age, gender, nationality, ethnicity, social or educational background. The topic of the competition is 'Roma & discrimination'. Each video should be between 1-5 minutes long and be related to the topic. The deadline for submitting your video is the 'International Day of Roma' on the 8th of April 2016. On 15th of March 2016 (19.00 CET) the winners will be announced in a public event that will take place in the centre of Tirana.

News

Ensuring Access to Rights for Roma and Travellers – The Role of the European Court of Human Rights

The Council of Europe published a . The handbook intended to familiarise those providing legal assistance to NGOs, in particular to Roma and Traveller communities with the European Convention on of Human Rights and the workings of the European Court of Human Rights.

News

5 November - the International Romani Language Day

Out of the 25 countries that have ratified the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML), 15 have officially recognised Romani as a minority language traditionally present on their territory. This is the highest number of ratifications for a single language under the Charter and it reflects, among others, the status of Romani as a European language.

News

Od Ljudi Za ljudi spot

Murat&Jose sta svojo uglašenost z vrednotami Sveta Evrope ubesedila takole: "Spoznavanje drugačnosti je nujno za boljše sobivanje, za zmanjšanje napetosti med različnimi kulturami in duhovno obogatitev vseh vpletenih. Vsak človek skriva v sebi bogastva, družba pa mu jih mora pomagati izraziti."     Rap "Od Ljudi Za ljudi" confirms it. 

Pages

Ms Ardant, Dosta! ambassador

Prejudice videos

Calendar

Campaign

The Dosta! campaign has been already implemented in 18 countries

Select a language you would like to see the content for

Or select the language from our campaign map

Events

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Follow us

Acknowledgement

The design and production of this web-site was made possible thanks to the financial support of the Government of Finland