Mjaft! Të kapërcejmë paragjykimet, të njohim Romët!

News

Dita ndërkombtare e Romëve në Tiranë

Zyra e Informacionit e Këshillit të Evropës në kuadrin 8 Prillit Ditës ndërkombtare të Romëve morri pjese në aktivitetet e organizuar nga Bashkia e Tiranës. Mesazhi i dy aktiviteteve ishte promovimi i vlerave te kulturës rome në dritën edhe të kontributit të tyre në kulturën shqiptare si dhe integrimin e komunitetit rom për shanse te barabarta. Zyra e Informacionit e Këshillit të Evropës morri pjesë në këto aktivitete duke prezantuar publikimet dhe materialet e saj në kuadrin e fushates Dosta me qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve për këtë komunitet.

Ms Ardant, Dosta! ambassador

Prejudice videos

Calendar

Campaign

The Dosta! campaign has been already implemented in 18 countries

Select a language you would like to see the content for

Or select the language from our campaign map

Events

M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Follow us

Acknowledgement

The design and production of this web-site was made possible thanks to the financial support of the Government of Finland